Press

Reviews.

Mimì i La Bohème, Kungliga Opera i Stockholm


"Sabina Bisholt tar nu med bravur över stafettpinnen. Det är ingen överdrift att säga att hennes vokala insats utan tvekan är kvällens största behållning. Allt eftersom föreställningen framskrider övertygar hon än mer med sin uttrycksfulla röst som ledigt letar sig upp i höjdregistret med bibehållen fullödig klang. Bisholt har en sällsynt frisk, möjligen nordiskt klingande timbre, som minner om Kungliga Operans tradition av intressanta och personliga röster. Det nog inget mindre än ett riktigt genombrott som vi just nu bevittnar på Stockholmsoperan."


Capriccio | Thomas Winberg | 13 Jan, 2019

Micaëla i La tragèdie de Carmen, Wermland opera"Mest av alla imponerar sopranen Sabina Bisholt.

Hon har en sådan självklar och klangrik röst som

får en att känna än mer för den försmådda men

ändå lyckosamma Micaëla."

 

Tidskriften Opera | Bodil Hasselgren | 2019


Marguerite i Faust, Norrlandsoperan


”Sabina Bisholt som sjunger Marguerite står för kvällens fullödigaste sångarinsats. Hon har en konstant tät kärna i rösten vare sig hon är innerlig och intim eller uppe i stratosfären."


SVT Nyheter | Ella Petersson | 6 Okt, 2017


Marguerite i Faust, Norrlandsoperan


”..Sopranen Sabina Bisholt gör en suveränt sammansatt Marguerite som helt tycks sakna vokala begränsningar när hon spelar ut registret från oskuldsfull ung kvinna till blodbesudlad barnamörderska. ”


Dagens Nyheter | Johanna Paulsson |12 Okt, 2017


Marguerite i Faust, Norrlandsoperan


"Ett tips är att smita in efter paus, när Sabina Bisholts galna Marguerite har sin hänförande vokala uppvisning.”


/Expressen | Gunilla Brodrej | 6 Okt, 2017


Marguerite i Faust, Norrlandsoperan


”Sabina Bisholt är en ljusglimt vokalt....

Sångligt stack hennes tolkning av juvelarian ut,

liksom scenen när hon  dödat sitt barn.”


Tidskriften Opera | Sören Tranberg | 2017


Marguerite i Faust, Norrlandsoperan


”Margaretas lidelse och temperament gestaltar Sabina Bisholt helgjutet och skiftningsrikt. En prestation som väl får karakteriseras som ett genombrott i stor stil.”


Opus | Carlhåkan Larsén | 9 Okt, 2017


Mimì in La Bohème, Royal Opera in Stockholm


"Sabina Bisholt is now taking over the baton with bravura. It is no exaggeration to say that her vocal effort is without doubt the evening's biggest hold. Bisholt has a rare fresh, possibly Nordic-sounding timbre, reminiscent of the Royal Opera's tradition of interesting and personal voices. It's probably nothing less than a real breakthrough that we're witnessing right now at the Stockholm Opera."


Capriccio | Thomas Winberg | 13 Jan, 2019


Micaëla in La tragèdie de Carmen, Wermland opera" The soprano Sabina Bisholt impresses the most. 

She has such a clear and sonorous voice that makes one

feel even more for the tormented yet successful Micaëla..."

 

Tidskriften Opera | Bodil Hasselgren | 2019


Marguerite in Faust, Norrlandsoperan


Sabina Bisholt, who sings Marguerite, stands for tonight's fullest vocal effort.

She has a constant dense core in her voice whether she is devout and intimate or up in the stratosphere. "


SVT Nyheter | Ella Petersson | 6 Okt, 2017


Marguerite in Faust, Norrlandsoperan


"Soprano Sabina Bisholt makes a superbly composed Marguerite who seems completely devoid of vocal limitations when she plays the record from innocent young woman to blood-soaked child murderer. "Dagens Nyheter | Johanna Paulsson |12 Okt, 2017


Marguerite in Faust, Norrlandsoperan


"One tip is to sneak in after the break, when Sabina Bisholt's crazy Marguerite has her breathtaking vocal performance."/Expressen | Gunilla Brodrej | 6 Okt, 2017


Marguerite in Faust, Norrlandsoperan


“Sabina Bisholt is a gleam of light vocally ....
Singingly, her interpretation of the Jewel song stood out,

as did the scene when she killed her child. "


Tidskriften Opera | Sören Tranberg | 2017


Marguerite in Faust, Norrlandsoperan


“Margareta's suffering and temperament embodies Sabina Bisholt full-bodied and diverse. An achievement that may well be characterized as a breakthrough in great style. "


Opus | Carlhåkan Larsén | 9 Okt, 2017